KUNG DAVID var en man som upplevde mycket ångest och hade många ”oroande tankar”. Men han tvivlade aldrig på att Skaparen förstår hur vi känner det. Han skrev: ”Jehova, du utforskar mig, och du känner mig. Om jag sätter mig eller om jag reser mig vet du det. Du ger akt på min tanke fjärran ifrån. Ty redan innan det är ett ord på min tunga, se, så vet du, Jehova, det alltsammans.” (Psalm 139:1, 2, 4, 23)

Vi kan också vara övertygade om att vår Skapare förstår oss och vet hur en depression påverkar våra ofullkomliga sinnen och kroppar. Han vet vad som orsakar depressioner och hur vi ska kunna klara av dem på bästa sätt under nuvarande omständigheter. Han har dessutom visat att han för alltid ska ta bort depressionssjukdomar. Man kan inte tänka sig någon som kan hjälpa oss bättre än vår medkännande Gud, ”som tröstar de nedslagna”. (2 Korinthierna 7:6)

Men de som är deprimerade kanske undrar hur Gud kan vara till hjälp när de brottas med sina svåra känslor.

Är Gud tillgänglig för den som är deprimerad?

Gud är så nära sina tjänare som är deprimerade att det kan sägas att han ”har sin boning” hos ”den som är förkrossad ..., för att återuppliva de förkrossades hjärta”. (Jesaja 57:15) Orden i Psalm 34:18 är verkligen tröstande: ”Jehova är nära dem som har ett förkrossat hjärta, och dem som har en bedrövad ande räddar han.”

Hur kan den som är deprimerad få tröst från Gud?

De som tillber Gud kan när som helst under dygnet vända sig till honom, han ”som hör bön”, för att få hjälp att hantera svåra känslor och omständigheter. (Psalm 65:2) Bibeln uppmanar oss att utgjuta vårt hjärta för honom: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse; och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.” (Filipperna 4:6, 7)

Men hur blir det om vi känner oss så värdelösa att vi tvivlar på att våra böner blir hörda?

Depression kan få oss att tro att det vi gör för att tjäna Gud inte räcker. Men vår himmelske Fader är medveten om hur bräckliga vi är, han ”kommer ihåg att vi är stoft”. (Psalm 103:14) Även om vårt hjärta ”kan döma oss” kan vi ”övertyga vårt hjärta” om att ”Gud är större än vårt hjärta och vet allt”. (1 Johannes 3:19, 20, fotnoten) När vi ber kan vi därför låna uttryck från sådana avsnitt i Bibeln som Psalm 9:9, 10; 10:12, 14, 17 och 25:17.

 

 Ibland kan man vara så förtvivlad att det är svårt att uttrycka sig klart och sammanhängande. Men ge inte upp! Fortsätt att be till ”den ömma barmhärtighetens Fader och all trösts Gud” – han förstår dina känslor och behov. (2 Korinthierna 1:3) Maria, som nämndes tidigare, säger: ”Jag känner mig så förvirrad ibland att jag inte vet vad jag ska be om. Men jag vet att Gud förstår mig och hjälper mig ändå.”

Hur besvarar Gud våra böner?

Bibeln säger inte att Gud tar bort alla våra problem nu. Men han ger oss styrkan att klara av ”allt” – även depressioner. (Filipperna  4:13) ”Första gången jag blev deprimerad”, säger Martina, ”bad jag Jehova att göra mig frisk omedelbart, för jag trodde inte att jag skulle stå ut längre. Nu ber jag i stället om kraft att orka med en dag i taget.”

Bibeln är en viktig källa till andlig styrka som kan hjälpa deprimerade att klara av sin situation. Sarah, som har kämpat med depression i 35 år, har själv upplevt hur värdefullt det är att läsa Bibeln varje dag. Hon berättar: ”Jag uppskattar verkligen vad läkarna har gjort för mig. Men jag inser också vilken andlig och praktisk nytta jag har haft av att läsa Bibeln. Jag har gjort det till en vana.”

Aldrig mer depression!

När Jesus Kristus var på jorden var det tydligt att han hade fått kraft av Gud att bota sjukdomar. Jesus var mån om att ge lindring åt människor som drabbats av svåra sjukdomar. Dessutom upplevde han själv stor känslomässig smärta. Natten innan han dog en kvalfull död ”frambar Kristus, med starka rop och tårar, ödmjuka böner och även vädjanden till den som kunde rädda honom från döden”. (Hebréerna 5:7) Även om det var smärtsamt för Jesus att gå igenom detta, har vi nytta av det nu. Han vet hur vi känner det och kan ”komma dem till hjälp som nu sätts på prov”. (Hebréerna 2:18; 1 Johannes 2:1, 2)

Bibeln visar att Gud kommer att ta bort alla sorgliga förhållanden som bidrar till depression. Han ger löftet: ”Jag skapar nya himlar och en ny jord; och det som varit skall man inte mer komma ihåg, inte heller skall tanken på det komma upp i hjärtat. Men jubla och fröjda er för evigt över det som jag skapar.” (Jesaja 65:17, 18) De ”nya himlarna”, Guds rike, ska återställa den ”nya jorden”, ett samhälle av rättfärdiga människor på jorden, och ge människorna fullkomlig fysisk, känslomässig och andlig hälsa. Alla sjukdomar ska tas bort fullständigt.

”Jag ropade ditt namn, Jehova, från den djupaste grop. Min röst skall du höra. Göm inte ditt öra för min bön om lindring, för mitt rop om hjälp. Du närmade dig på den dag då jag ropade till dig. Du sade: ’Var inte rädd.’” (Klagovisorna 3:55–57)