Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  november 2007

Att tro eller inte tro

Att tro eller inte tro

”Tro murkna plankor ej”, skrev den engelske dramatikern William Shakespeare. Om du skulle gå över en bro som hängde över en djup bergsklyfta, hade du säkert först tagit reda på att plankorna i den inte var murkna.

SHAKESPEARES ord stämmer väl överens med det som den vise kung Salomo i det forntida Israel skrev för omkring 3 000 år sedan: ”En dåre tror på vad som helst. Den som är klok ser var han går.” (Ordspråksboken 14:15, Today’s English Version) Ja, bara en dåre skulle gå genom livet och tro på allt han hörde och grunda sina beslut och handlingar på tomma råd och ogrundade läror. Missriktad tillit kan liknas vid att gå på murkna plankor – det slutar lätt i katastrof. Du kanske undrar: Finns det över huvud taget någon vägledning som man kan lita på?

Miljoner människor världen över litar helt och fullt på en mycket gammal bok – Bibeln. De vänder sig till den för att få vägledning. De grundar sina beslut på de råd som Bibeln ger och försöker leva på ett sätt som stämmer med lärorna i den. Man kanske undrar: Trampar de i själva verket på murkna plankor? Svaret beror till stor del på svaret på en annan fråga: Finns det några goda skäl att lita på Bibeln? Det här specialnumret av Vakna! tar upp den frågan.

Syftet med det här numret av Vakna! är inte att tvinga på dig några religiösa trosuppfattningar. Tanken är helt enkelt att du skall få möjlighet att undersöka de kraftfulla bevis som har gjort miljoner människor övertygade om att Bibeln är värd att lita på. När du har läst de följande artiklarna kan du själv avgöra om Bibeln är värd din tillit.

Det här ämnet förtjänar mer än bara ett flyktigt intresse. Om Bibeln trots allt ger pålitlig vägledning från vår Skapare, då är du skyldig dig själv och din familj att undersöka vad den har att säga.

Vi skall börja med att ta upp några fakta som är av särskilt intresse, för hur man än ser på Bibeln håller de flesta med om att den är en mycket unik bok.