Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  november 2007

 Fem skäl att lita på Bibeln

5. Uppfyllda profetior

5. Uppfyllda profetior

Tänk dig en meteorolog som är känd för att han alltid har haft rätt i sina prognoser. Skulle du ta med dig ett paraply om han sade att det skulle bli regn?

BIBELN är full av förutsägelser, eller så kallade profetior. * Och historien talar sitt tydliga språk: Bibelns profetior slår alltid in.

Karakteristiska drag.

Bibelns profetior är ofta specifika och har uppfyllts in i minsta detalj. Profetiorna gäller vanligtvis sådant som är av stor betydelse. De förutsade ofta något som var raka motsatsen till vad människor i allmänhet förväntade sig skulle hända.

Ett framträdande exempel.

Den forntida staden Babylon var strategiskt placerad på båda sidor om floden Eufrat, och den har kallats ”den forntida Orientens politiska, religiösa och kulturella centrum”. Omkring 732 f.v.t. nedtecknade profeten Jesaja en olycksbådande profetia – Babylon skulle falla. Jesaja nämnde detaljer: Erövraren skulle heta ”Cyrus”, Eufrats skyddande vatten skulle ”torka ut”, och stadens portar skulle ”inte ... vara stängda”. (Jesaja 44:27–45:3) Ungefär 200 år senare, den 5 oktober 539 f.v.t., uppfylldes varje detalj i profetian. Den grekiske historikern Herodotos (400-talet f.v.t.) bekräftar omständigheterna kring Babylons fall. *

Bibeln hade rätt när den förutsade att en ledare vid namn Cyrus skulle erövra det mäktiga Babylon

En överraskande förutsägelse.

Jesaja gjorde ännu en häpnadsväckande förutsägelse om Babylon: ”Hon skall aldrig vara bebodd.” (Jesaja 13:19, 20) Det var verkligen överraskande att förutsäga att en blomstrande stad med ett strategiskt läge skulle bli ödelagd för all framtid. Normalt sett skulle man förvänta sig att en sådan stad blev uppbyggd igen om den förstördes. Trots att Babylon fanns kvar ett tag efter erövringen, slog Jesajas ord till sist in. Platsen där det forntida Babylon låg är i dag ”platt, het, öde och livlös”, sägs det i tidskriften Smithsonian.

Det är fascinerande att tänka på omfattningen av Jesajas profetia. Det är som om någon i dag förutsade exakt på vilket sätt en nutida stad, exempelvis New York eller London, skulle bli förstörd om 200 år och sedan med bestämdhet hävdade att den aldrig mer skulle bli bebodd. Det mest imponerande är att Jesajas profetia uppfylldes. *

I den här artikelserien har vi sett på några av de fakta som gör att miljoner människor är övertygade om att man kan lita på Bibeln. Den övertygelsen gör att de vänder sig till Bibeln för att få pålitlig vägledning. Varför inte ta reda på mer om Bibeln så att du själv kan avgöra om det går att lita på den?

^ § 4 Väderprognoser handlar om sannolikhet. Men Bibelns profetior är inspirerade av Gud, som kan påverka händelseförlopp om det är hans vilja.

^ § 6 Fler detaljer om uppfyllelsen av Jesajas profetia finns på sidorna 27–29 i broschyren En bok för alla människor, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 8 Fler exempel på bibliska profetior och historiska fakta som visar att de uppfyllts finns på sidorna 117–133 i boken Bibeln – Guds ord eller människors?, utgiven av Jehovas vittnen.