Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Fem skäl att lita på Bibeln

2. Öppenhet och ärlighet

2. Öppenhet och ärlighet

Ärlighet är grunden för tillit. Du litar kanske på någon som är känd för att vara ärlig, men om du upptäcker att han ljuger för dig – även om det bara är en enda gång – kanske du tappar förtroendet för honom.

BIBELSKRIBENTERNA var ärliga män som skrev med stor öppenhet. Deras uppriktighet gör att Bibeln har sanningens klang.

Fel och brister.

Bibelskribenterna erkände öppet sina egna felsteg och svagheter. Mose berättade om ett misstag som han gjorde och som fick allvarliga konsekvenser för honom. (4 Moseboken 20:7–13) Asaf berättade att han kände sig avundsjuk på de ondskefullas välstånd. (Psalm 73:1–14) Jona berättade om sin olydnad och den dåliga inställning han först hade när Gud visade barmhärtighet mot ångerfulla syndare. (Jona 1:1–3; 3:10; 4:1–3) Matteus berättade utan omsvep att han övergav Jesus den natt då Jesus blev gripen. (Matteus 26:56)

Jona var en av de bibelskribenter som skrev om sina egna misstag

De som skrev Bibelns hebreiska skrifter avslöjade att deras eget folk ständigt klagade och var upproriskt. (2 Krönikeboken 36:15, 16) Skribenterna skonade inte någon, inte ens nationens styresmän. (Hesekiel 34:1–10) Samma öppenhet kännetecknar apostlarnas brev. Apostlarna berättar om de allvarliga problem som en del enskilda kristna hade, även sådana med ansvar i församlingen, och de berättar också om de stora problem som fanns i en del församlingar på den tiden. (1 Korinthierna 1:10–13; 2 Timoteus 2:16–18; 4:10)

Ofördelaktiga fakta.

Bibelskribenterna försökte inte släta över sådant som kunde ha ansetts besvärande eller genant. De kristna i det första århundradet erkände öppet att de inte var särskilt uppskattade av världen omkring dem, utan att man i stället såg ner på dem, betraktade dem som ”dåraktiga” och av ”ringa börd”. (1 Korinthierna 1:26–29) Skribenterna nämnde att Jesu apostlar ansågs vara ”olärda och helt vanliga människor”. (Apostlagärningarna 4:13)

Evangelieskribenterna förskönade inte sanningen för att framställa Jesus i en mera fördelaktig dager. De berättade ärligt att han föddes under enkla förhållanden, att han växte upp i en arbetarfamilj, att han inte studerade vid den tidens fina skolor och att de flesta förkastade hans budskap. (Matteus 27:25; Lukas 2:4–7; Johannes 7:15)

Det finns alltså mycket som visar att Bibeln har skrivits av ärliga och uppriktiga skribenter. Gör deras ärlighet att de vinner ditt förtroende?