Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  juni 2006

Fred på jorden till sist!

Fred på jorden till sist!

SOMLIGA tror att det endast är genom våld som de kan uppnå politisk frihet och andlig renhet – att destruktivt våld är ett måste för att kunna avskaffa oönskade styresmän. Även somliga styrande använder terror för att upprätthålla lag och ordning. Men om nu terrorism är ett effektivt sätt att få makt och genomföra samhällsreformer, borde det skapa fred, välstånd och stabilitet. Efter ett tag borde våldet och rädslan avta. Har vi sett några sådana resultat?

Sanningen är den att terrorism bryter ner respekten för livet och leder till blodsutgjutelse och grymhet. Offren hämnas ofta på grund av sitt lidande, vilket leder till mer förtryck, och det i sin tur leder till fler hämndaktioner.

Våld löser inte våra problem

Människor har i tusentals år själva försökt lösa sina politiska, religiösa och sociala problem. Men alla deras försök har misslyckats. Det är som det sägs i Bibeln: ”Jag vet, Jehova, att jordemänniskans väg inte tillkommer henne. Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23) Jesus sade: ”Visheten står och faller med sina resultat.” (Matteus 11:19, The New Testament in Modern English, J. B. Phillips) I vidare mening visar dessa bibliska principer att terrorism är ett falskt hopp. Terrorism har inte medfört frihet och lycka, utan i stället död, lidande och förstörelse. Terrorismens tragiska verkningar har påverkat hela 1900-talet och ser ut att påverka även 2000-talet. Det är många som skulle säga att terrorism inte är lösningen på problemen utan snarare ett av dem.

”Varje dag är jag rädd för att någon av mina vänner eller släktingar skall dö. ... Det behövs kanske ett underverk.” Så skrev en flicka, vars hemland hade satts i brand av terrorvåld. Hennes ord understryker det som många har kommit fram till: Lösningen på mänsklighetens problem ligger bortom människans förmåga. Endast människans Skapare kan lösa de nuvarande problemen på jorden, däribland terrorism. Men varför skulle vi lita på Gud?

Varför vi kan lita på Gud

Ett skäl är att Jehova som vår Skapare har gett oss livet och vill att vi skall njuta av det i frid och lycka. Guds profet Jesaja blev inspirerad att skriva: ”Nu, Jehova, du är vår Fader. Vi är leran, och du är Krukmakaren som formar oss; ja, vi är alla ett verk av din hand.” (Jesaja 64:8) Jehova är människornas Fader, och de är alla värdefulla för honom. Det är inte han som ligger bakom det hat och de orättvisor som leder till terrorism. Den vise kung Salomo sade vid ett tillfälle: ”Den sanne Guden har gjort människorna rättrådiga, men själva har de funderat ut många planer.” (Predikaren 7:29) Det är människans ofullkomlighet och demoniskt inflytande som ligger bakom terrorism, inte oförmåga från Guds sida. (Efesierna 6:11, 12)

Ett annat skäl till att vi kan lita på Jehova är att han som vår Skapare bäst förstår orsaken till mänsklighetens alla problem och hur de kan lösas. Bibeln framhåller denna sanning i  Ordspråksboken 3:19: ”Med vishet har Jehova lagt jordens grund. Han har fast grundat himlen med urskillning.” En man i forna tider skrev i full förtröstan på Gud: ”Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Jehova, från honom som har gjort himmel och jord.” (Psalm 121:1, 2)

Det finns ett tredje skäl till att vi bör lita på Gud: Han har makt att göra slut på all våldsam blodsutgjutelse. På Noas tid ”uppfylldes [jorden] av våld”. (1 Moseboken 6:11) Guds dom var snabb och fullständig: ”Han [Gud] skonade inte en forntida värld ... när han lät en stor översvämning komma över en värld av ogudaktiga.” (2 Petrus 2:5)

Vi bör ta lärdom av det som Bibeln berättar om floden i Noas dagar: ”Jehova vet alltså att befria de gudhängivna ur prövningen, men att hålla de orättfärdiga i förvar till domens dag för att avskäras.” (2 Petrus 2:9) Gud kan skilja mellan dem som uppriktigt önskar få ett bättre liv och dem som gör livet surt för andra. De sistnämnda, ”de ogudaktiga människorna”, skall ”dömas och förintas”. Men dem som vill ha fred har han lovat en rättfärdig ny jord. (2 Petrus 3:7, 13)

Varaktig fred på jorden!

Bibelskribenterna använde ofta ordet ”jord” när de talade om mänskligheten. I Första Moseboken 11:1 sägs det till exempel att ”hela jorden”, de människor som levde på den tiden, talade samma språk. Aposteln Petrus hade den betydelsen i tankarna när han skrev om ”en ny jord”. Jehova Gud skulle förnya det mänskliga samhället på ett sådant sätt att våld och hat helt skulle ersättas av rättfärdighet och rättvisa. I en profetia i Mika 4:3 sägs det: ”Han skall avkunna dom bland många folk och rätta till förhållandena beträffande mäktiga nationer långt borta. Och de skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och de skall inte mer lära sig att föra krig.”

Hur kommer människornas liv att se ut när den här profetian har uppfyllts? I Mika 4:4 sägs det: ”De skall sitta, var och en under sin  vinstock och under sitt fikonträd, och ingen skall skrämma dem.” I detta jordiska paradis kommer ingen att behöva vara rädd för nya terroristattentat. Kan man lita på det här löftet? Ja, för ”härarnas Jehovas mun har talat”. (Mika 4:4)

När terrorhoten ökar och nationerna bävar för allt våld är lösningen för fredsälskande människor alltså att lita på Jehova. Det finns inga problem som han inte kan lösa. Han kommer att avlägsna orättvisorna, lidandet och till och med döden. I Bibeln sägs det: ”Han skall uppsluka döden för alltid, och den suveräne Herren Jehova skall torka tårarna från alla ansikten.” (Jesaja 25:8) Människor som vill bo i frid och trygghet, men som nu får leva i fruktan till följd av terrorhot, kommer snart att få uppleva verklig fred. Detta har Gud, ”som inte kan ljuga”, lovat, och det är vad människor verkligen behöver. (Titus 1:2; Hebréerna 6:17, 18)