Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Mose – omtvistad och ifrågasatt

Mose – omtvistad och ifrågasatt

JUDAR, kristna och muslimer har ofta varit oense i många frågor. Men trots meningsskiljaktigheterna har de åtminstone en sak gemensamt: djup respekt för den man som är känd som Mose. Judar erkänner honom som ”den störste av alla judiska lärare”, grundaren av den judiska nationen. Kristna betraktar honom som en förelöpare till Jesus Kristus, och muslimer ser Mose som en av sina största och främsta profeter.

Mose är därför en av de mest inflytelserika personerna i människans historia. Trots det har han under mer än ett århundrade varit föremål för mycket kritik från både forskare och präster. Många ifrågasätter inte bara att han utförde underverk och ledde israeliterna ut ur Egypten, utan också själva hans existens. Boken Moses—A Life av Jonathan Kirsch drar slutsatsen: ”Allt vi kan säga om den historiska personen Mose är att någon som liknar den man som beskrivs i Bibeln kan ha levt någonstans, någon gång, för länge sedan. Hans bedrifter kan ha varit det sandkorn som sedan, under århundradenas lopp, byggdes på med legender och sägner, som när en pärla formas, för att till slut bli den imponerande och utmanande gestalt vi finner i Bibeln.”

När man först hör sådan kritik kan den tyckas vara befogad. Kritiker påpekar till exempel att det finns arkeologiska bevis för att sådana bibliska personer som kung Jehu har levt. Men inga arkeologiska bevis bekräftar att Mose har levt. Det här bevisar emellertid inte att Mose är en myt. En gång i tiden hävdade kritiker att andra personer i Bibeln, till exempel den babyloniske kungen Belsassar och den assyriske kungen Sargon, också var myter – tills arkeologin slutligen bekräftade deras existens.

Författaren Jonathan Kirsch påminner oss: ”Lämningarna och spåren av det bibliska Israel är så få att den fullständiga avsaknaden av Mose i alla källor utom Bibeln varken är förvånande eller avgörande.” Enligt Kirsch anser därför vissa att det är orimligt att Mose bara skulle vara ett fantasifoster, för ”en levnadsskildring som är så komplex, så full av detaljer och samtal, skulle inte kunna vara påhittad”.

Vare sig du är troende eller inte, har du säkert hört talas om de viktigaste händelserna i Moses liv: hans möte med Gud vid den brinnande busken, israeliternas befrielse från slaveriet och deras uttåg ur Egypten och delningen av Röda havet. Men finns det skäl att tro att någon av de här händelserna verkligen inträffade? Eller är Mose bara en uppdiktad, mytisk person? Följande artikel behandlar de här intressanta frågorna.