Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Äldre äldstebröder – Jehova älskar er

Äldre äldstebröder – Jehova älskar er

ÄLDSTEBRÖDER över hela jorden värdesätter sina uppgifter i församlingen. Och vi uppskattar verkligen dem och allt de gör. Men för inte så länge sedan kom en förändring. Äldre äldstebröder ombads att lämna över en del större uppgifter till yngre äldstebröder. Vad innebar det?

Den här förändringen innebar att kretstillsyningsmän och lärare för olika skolor fick sluta när de passerat 70. Dessutom fick äldstebröder som var äldre än 80 lämna över vissa uppgifter till yngre äldste, till exempel att vara samordnare för avdelningskontorets kommitté eller samordnare för äldstekretsen. Hur har våra äldre bröder hanterat den här förändringen? De har varit lojala mot Jehova och hans organisation.

”Jag höll helt och hållet med om beslutet”, säger Ken, som var samordnare för avdelningskontorets kommitté i nästan 49 år. ”Samma morgon hade jag till och med bett till Jehova om att det behövdes en yngre broder som samordnare.” Många i  samma situation har känt precis som Ken. Men eftersom våra kära bröder älskar att betjäna vännerna så blev en del till en början lite besvikna.

”Jag blev lite ledsen”, säger Esperandio, som var samordnare för äldstekretsen. Men han säger samtidigt: ”Jag behövde mer tid till att ta hand om min sviktande hälsa.” Esperandio fortsätter troget göra allt han kan för Jehova och är en tillgång i församlingen.

Hur har det varit att sluta efter många år i resetjänsten? Allan, som reste i 38 år, säger: ”Det kom som en chock.” Men han insåg fördelarna med att öva upp yngre bröder, och han fortsätter troget tjäna Jehova.

Russell, som i hela 40 år var resande tillsyningsman och lärare för olika skolor, berättar att han och hans fru först kände sig besvikna. ”Vi älskade vårt uppdrag så mycket och kände att vi var pigga nog att fortsätta.” Men vännerna i den församling de tillhör nu är glada över att de får nytta av deras utbildning och erfarenhet.

Du har kanske inte varit i samma situation som de här bröderna, men en skildring i 2 Samuelsboken kan hjälpa dig att förstå hur de känner.

ÖDMJUK OCH REALISTISK

Tänk på när Davids son Absalom gjorde uppror. David blev tvungen att fly från Jerusalem till Mahanajim, som låg öster om floden Jordan. David och de som var med honom var i en utsatt situation och behövde en del praktisk hjälp. Vad hände då?

Tre generösa män från området kom med sängar, mat och redskap. Barsillaj var en av dem. (2 Sam. 17:27–29) När Absaloms uppror var över var det fritt fram för David att återvända till Jerusalem, och Barsillaj gjorde honom sällskap en bit på vägen. David försökte övertala honom att följa med till Jerusalem och erbjöd honom att i fortsättningen äta vid hans bord. Det var inte så att Barsillaj egentligen var i behov av det, för han var en ”mycket välbärgad man”. (2 Sam. 19:31–33) Men David uppskattade tydligen hans fina egenskaper och råd. Vilket erbjudande! Tänk att få bo och arbeta hos kungen!

Barsillaj var ödmjuk och realistisk och framhöll att han var 80 år. Sedan tillade han: ”Kan jag skilja mellan vad som är bra och vad som är dåligt?” (2 Sam. 19:35) Vad menade han med det? Barsillaj hade säkert lärt sig mycket under sitt långa liv. Och han kunde fortfarande komma med goda råd, precis som ”de äldre männen” som senare gav råd till kung Rehabeam. (1 Kung. 12:6, 7; Ps. 92:12–14; Ords. 16:31) Så när  Barsillaj sa att han inte kunde skilja mellan det som var bra och det som var dåligt, kan han ha syftat på fysiska begränsningar som kommit med åren. Han sa att åldern hade tagit ut sin rätt och att hörseln och smaksinnet hade blivit sämre. (Pred. 12:4, 5) Därför tyckte Barsillaj att David i stället skulle ta med sig någon yngre till Jerusalem. Han föreslog Kimham, som kan ha varit hans son. (2 Sam. 19:36–40)

STÄRK ORGANISATIONEN FÖR FRAMTIDEN

Förändringarna som nämndes i början av den här artikeln bygger på samma resonemang som Barsillaj hade. Men till skillnad från Barsillaj, behövde organisationen ta hänsyn till mer än en persons omständigheter och möjligheter. Man behövde väga in vad som skulle vara bäst för äldstebröder världen över.

I samband med de här förändringarna insåg våra ödmjuka äldre bröder att de kunde göra mycket för att stärka organisationen för framtiden. De kunde öva upp yngre bröder och lämna över uppgifter och ansvar till dem, precis som Barsillaj troligen övade upp sin son och Paulus övade upp Timoteus. (1 Kor. 4:17; Fil. 2:20–22) De här yngre bröderna har blivit ”gåvor” som kan hjälpa till att ”bygga upp Kristus kropp”. (Ef. 4:8–12; jämför 4 Moseboken 11:16, 17, 29.)

ANDRA SÄTT ATT HJÄLPA TILL

Många av dem som har lämnat över ansvar och uppgifter till yngre har upptäckt nya områden där de kan göra nytta i tjänsten för Jehova.

”Mina nya omständigheter i livet gör att jag kan gå in för att lära känna icke troende män som är gifta med systrar i församlingen”, säger Marco, som har varit i resetjänsten i 19 år.

”Vi har satt upp som mål att hjälpa overksamma och att sätta i gång fler bibelkurser”, säger Geraldo, som har varit i resetjänsten i 28 år. Han berättar att han och hans fru just nu leder 15 bibelkurser och att flera overksamma har börjat komma på mötena igen.

Allan, som citerades tidigare, säger: ”Nu kan vi gå in helt för tjänsten! Vi gör vagntjänst och affärstjänst och vittnar för våra grannar. Två grannar har till och med kommit till Rikets sal.”

Du som har tjänat Jehova troget i många år har en unik möjlighet att hjälpa yngre förmågor i församlingen. Din erfarenhet är ovärderlig för organisationen. ”Jehova övar upp och använder fina yngre bröder”, säger Russell, som citerades tidigare. ”Vännerna får glädje av deras entusiastiska tal och fina omvårdnad.” (Se rutan ” Hjälp yngre bröder att gå framåt”.)

DU ÄR VÄRDEFULL

Om du nyligen fått lämna över en uppgift, försök då vara positiv. Ditt engagemang och arbete har redan påverkat många människors liv, och du kan göra mycket för vännerna även framöver. Vännerna älskar dig och kommer att fortsätta göra det.

Och något som är ännu viktigare är att du har en särskild plats i Jehovas hjärta. ”Han glömmer inte det ni har gjort och den kärlek ni har visat mot hans namn genom att tjäna de heliga, precis som ni fortfarande gör.” (Hebr. 6:10) Den här versen påminner oss om att Jehova uppskattar allt vi har gjort, men också det vi kommer att göra. Du är så värdefull för honom! Han glömmer  aldrig det du har gjort och det du fortfarande gör för honom.

Men hur är det om du inte är en av de bröder som fått lämna över uppgifter? Berörs du ändå på något sätt?

Du som är i samma församling som en äldre och erfaren broder som tidigare haft andra uppgifter kan ha stor nytta av hans erfarenhet och andliga mognad. Fråga honom om råd och be om förslag och tips. Och lägg märke till hur han tar hand om sina uppgifter.

Jehova uppskattar våra kära äldre vänner för allt de har gjort och fortsätter att göra. Glöm aldrig det, vare sig du är en av de äldre som har fått nya uppgifter eller en broder eller syster som får nytta av deras erfarenhet.