VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) September 2018

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 29 oktober och 2 december 2018

”Nu vet ni detta, och ni är lyckliga om ni gör så”

Vad kan man göra för att fortsätta vara ödmjuk, och varför är det viktigt att man är det?

Äldre äldstebröder – Jehova älskar er

Hur har äldre äldstebröder visat att de är ödmjuka och blygsamma?

Älska och styrk varandra

Hur kan vi styrka varandra nu i de sista dagarna?

Lyckliga är de som tjänar ”den lycklige Guden”

Hur kan vi vara lyckliga trots alla problem som finns i den här världen?

Vad är klockan?

Hur angav man tid på Bibelns tid?

Universums mäktigaste visar hänsyn

På vilket sätt är Jehova ett bra exempel på att ta hänsyn till andra?

Efterlikna Jehova och var hänsynsfull

Läs mer om hur man kan visa hänsyn i familjen, i församlingen och i tjänsten.