VY

(Filipperna 2:16)

 1. 1. Vår himmelske Fader, ditt ord har vi kärt.

  Vi håller det högt, mer än guld är det värt.

  Din bok är inspirerad,

  dess tankar gör oss gott.

  Ja, sanningens kunskap och frihet vi fått.

 2. 2. Ditt ord kan nå in i vår innersta värld,

  det skarpare är än ett tveeggat svärd.

  Vi älskar dina lagar,

  vårt hjärta de berör.

  Ja, dem vill vi följa i allt som vi gör.

 3. 3. Ditt ord kan oss trösta och ge harmoni,

  för dina profeter var mänskor som vi.

  Du håller oss i handen

  och hjälper oss att tro.

  Ditt dyrbara ord ger oss styrka och ro.