VY
Text
Bild

(Hebréerna 6:1)

 1. 1. Låt oss alltid gå framåt mot mogenhet.

  Vi vill sprida vårt hopp om ett liv i evighet.

  Jehova nu välsignar vår verksamhet

  så att det vi sått kan gro.

  Vi predikar ett budskap om fred,

  det som Jesus en gång också spred.

  Att vår Gud ger oss kraft kan vi räkna med,

  när vi vittnar om vår tro.

 2. 2. Låt oss alltid gå framåt i tron var dag.

  Vi behöver ha mod inför folk av alla slag.

  Vi kan prisa vår Gud, både du och jag,

  när vi går från hus till hus.

  Om du motstånd ibland stöter på,

  bli ej rädd, nej, predika ändå.

  Dessa nyheter måste till alla nå,

  Gud vill ge dem andligt ljus.

 3.  3. Låt oss alltid ta sanningen i försvar

  och ta vara på fina

  förmågor som vi har.

  Med sin ande Gud leder oss alla dar.

  Vilken glädje han oss ger!

  De du finner din kärlek bör få.

  Du då hjärtat och sinnet kan nå.

  Ge dem hjälp så de sanningen kan förstå,

  så Guds vilja klart de ser.