VY
Text
Bild

(Jesaja 2:2–4)

 1. 1. Lyft din blick, kan du se?

  Jehovas berg tronar där.

  Ovan de andra bergen

  hörs ett glädjefullt ljud.

  Till Guds hus drar de upp,

  folk från jordens alla hörn,

  ropar nu till varandra:

  ”Kom och tillbe vår Gud!”

  Det är sant, som det sagts,

  att Guds folk blir en mäktig nation.

  De nu enat går fram

  för att böja sig ner för hans tron.

  Gud välsignar sitt folk,

  de hans sida troget valt.

  Vi är bland de miljoner

  som vill följa hans bud.

 2.  2. Vi gör Guds rike känt,

  en befallning Jesus gav.

  Löftet om nya världen

  ut till människor når.

  Kristus, himmelens kung,

  manar alla till ett val.

  Mänskor som lyssnar ödmjukt

  får Guds ljus där de går.

  Vilken fröjd! Vi nu ser

  att vår skara har blivit så stor.

  Vi vill nå många fler,

  sprida hoppet som inom oss bor.

  Låt oss höja vår röst,

  ropa högt så alla hör:

  ”Kom nu till Jehovas berg,

  som för evigt består.”