VY
Text
Bild

(Romarna 7:14–25)

 1. 1. Vi älskar vår käre Gud, Jehova.

  Och han vill att vi självbehärskning ska ha.

  Svaga vi är, vi misstag begår.

  Men genom anden vi styrka får.

 2. 2. Satan vill fresta Guds folk varje dag,

  och i våra kroppar, där styr syndens lag.

  Gud vare tack som ger av sin frid!

  Vi kan då vinna vår inre strid.

 3. 3. I ord och handling vi ärar vår Gud.

  Vi önskar stå rena och följa hans bud.

  Målet vi har i kampen vi för

  är självbehärskning i allt vi gör.