VY
Text
Bild

(2 Krönikeboken 6:41)

 1. 1. Jehova, vår gode Fader,

  du välsignelser oss ger.

  Du är helig, alltid trofast.

  Vi din godhet tydligt ser.

  Du förlåter oss så villigt,

  det är svårt att helt förstå.

  Du förtjänar att bli ärad.

  All vår vördnad du bör få.

 2. 2. Som ditt folk vi visar godhet

  och vill likna dig i allt,

  sprida värme nu när världens

  alla vindar isar kallt.

  Goda råd från våra herdar

  är på anden ett bevis.

  Redan nu vi därför lever

  i ett andligt paradis.

 3. 3. Så välsigna all den godhet

  som vi visar var person.

  Vi har omtanke om alla,

  särskilt bröderna i tron.

  I församlingen, familjen,

  ja, i varje stad och land

  vill vi visa andra godhet

  som en gåva från din hand.