Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  September 2017

 LIVET SOM KRISTEN

Vad får dig att värdesätta sann tillbedjan?

Vad får dig att värdesätta sann tillbedjan?

De landsflyktiga judarna blev uppmuntrade av Hesekiels tempelsyn eftersom den gav dem hopp om att den sanna tillbedjan skulle bli återställd. Nu under de sista dagarna har sann tillbedjan blivit fast grundad ”ovan bergens topp”, och vi är bland dem från alla nationer som har strömmat dit. (Jes 2:2) Tänker du ofta på vilken förmån du har som fått lära känna Jehova och får tjäna honom?

VÄLSIGNELSER AV SANN TILLBEDJAN:

På vilka sätt kan jag visa att jag värdesätter sann tillbedjan?