De landsflyktiga judarna blev uppmuntrade av Hesekiels tempelsyn eftersom den gav dem hopp om att den sanna tillbedjan skulle bli återställd. Nu under de sista dagarna har sann tillbedjan blivit fast grundad ”ovan bergens topp”, och vi är bland dem från alla nationer som har strömmat dit. (Jes 2:2) Tänker du ofta på vilken förmån du har som fått lära känna Jehova och får tjäna honom?

VÄLSIGNELSER AV SANN TILLBEDJAN:

På vilka sätt kan jag visa att jag värdesätter sann tillbedjan?