Det har visat sig att nya förkunnare som tidigt får hjälp att bli regelbundna och flitiga i tjänsten ofta blir duktiga förkunnare. (Ord 22:6; Flp 3:16) Här kommer några förslag på hur vi kan hjälpa den vi studerar med att få en bra start i tjänsten:

  • Börja öva den du studerar med så fort han eller hon blivit godkänd att börja som förkunnare. (km 8/15 1) Förklara hur viktigt det är att försöka komma ut i tjänsten varje vecka. (Flp 1:10) Prata positivt om distriktet. (Flp 4:8) Uppmuntra honom eller henne att samarbeta med sin grupptillsyningsman och andra förkunnare och försöka lära sig av deras erfarenhet. (Ord 1:5; km 10/12 6 § 3)

  • Fortsätt uppmuntra och öva den nya förkunnaren även efter dopet, särskilt om ni inte har studerat färdigt boken ”Bevara er själva i Guds kärlek”. (km 12/13 7)

  • Använd ett enkelt erbjudande när du är ute i tjänsten med den nya förkunnaren. Lyssna på vad han eller hon säger vid dörren och var generös med beröm. Ge även tips som kan hjälpa förkunnaren att bli ännu duktigare i tjänsten. (km 5/10 7)