De tre hebréernas exempel kan göra oss mer beslutna att vara lojala mot Jehova.

3:16–20, 26–29

Vad inbegrips i att vara lojal mot Jehova enligt de här verserna?