Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

En man på Cooköarna bjuds in till mötet.

LIVET OCH TJÄNSTEN SOM KRISTEN – ARBETSHÄFTE September 2017

Månadens förslag

Tips på hur man kan erbjuda Vakttornet och hur man med hjälp av Bibeln kan visa att den är vetenskapligt korrekt. Använd förslagen för att skapa egna erbjudanden.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Sann tillbedjan blir återställd

Hesekiels tempelsyn försäkrade de trogna judar som var i landsflykt i Babylon att sann tillbedjan skulle återställas.

LIVET SOM KRISTEN

Vad får dig att värdesätta sann tillbedjan?

Sann tillbedjan är fast grundad. Tänker du ofta på vilken förmån du har som fått lära känna Jehova och får tjäna honom?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Jehova skulle välsigna Israel

Hesekiels tempelsyn visade att sann tillbedjan skulle återställas och att det skulle föra med sig bra organisation, gott samarbete och trygghet.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Jehova belönar de lojala

De tre hebréernas exempel kan göra oss mer beslutna att vara lojala mot Jehova.

LIVET SOM KRISTEN

Var lojal när du blir frestad

Jesus var lojal när han blev frestad. Kan även ofullkomliga människor förbli lojala när de pressas att vara illojala mot Gud?

LIVET SOM KRISTEN

Var lojal när en familjemedlem blir utesluten

När en familjemedlem blir utesluten prövas vår lojalitet. Vad kan hjälpa oss att förbli lojala?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Tjänar du Jehova ihärdigt?

Daniel tjänade Gud ihärdigt. Han lät ingenting, inte ens en order från kungen, bryta hans andliga rutin.

LIVET SOM KRISTEN

Hjälp de nya att bli ihärdiga i tjänsten för Jehova

Lär tidigt nya förkunnare att vara regelbundna och flitiga i tjänsten. Hjälp den du studerar med att bli en duktig förkunnare.