145:1–5

När David insåg att Jehovas ”storhet är outforsklig” gjorde det att han ville prisa honom för evigt

145:10–12

Jehovas tjänare känner sig, precis som David, motiverade att ofta prata om allt storslaget som Jehova gör

145:14

David var övertygad om att Jehova vill och kan ta hand om alla sina tjänare