VY
Text
Bild

Prata för mycket. Du behöver inte förklara allt. Jesus ställde frågor för att hjälpa andra att tänka själva och komma fram till rätt slutsats. (Mt 17:24–27) Frågor aktiverar den som studerar och hjälper dig att avgöra om han eller hon förstår och tror på det ni går igenom. (be 253 § 3, 4) Tänk på att vänta in svaret efter att du har ställt en fråga, och stå emot impulsen att säga det rätta svaret själv ifall den som studerar svarar fel. Använd extrafrågor för att hjälpa honom eller henne att dra rätt slutsats. (be 238 § 1, 2) Tänk också på att inte prata för fort så att den som studerar hinner ta in de nya tankarna. (be 230 § 4)

Krångla till det. Fall inte i fällan att berätta allt du vet om ämnet. (Joh 16:12) Koncentrera dig på huvudtankarna i stycket. (be 226 § 4–227 § 1) Den som studerar kan lätt missa huvudtankarna om du lägger till extra information, även om den är intressant. (be 235 § 3) Gå vidare till nästa stycke när den som studerar förstått tanken.

Bara förmedla information. Vårt mål är inte att studera ett visst antal stycken, utan att nå hjärtan. (Lu 24:32) Utnyttja kraften i Bibeln genom att lägga fokus på de bärande bibelverserna i lektionen. (2Kor 10:4; Heb 4:12; be 144 § 1–3) Använd enkla illustrationer. (be 245 § 2–4) Anpassa kursen efter den du studerar med, till exempel efter hans eller hennes utmaningar eller trosuppfattningar. Du skulle kunna ställa sådana här frågor: Hur känner du för det här? Vad lär det här oss om Jehova? Vad tror du det får för resultat om man följer det här rådet? (be 238 § 3–5; 259 § 2)