Psalm 120 till 134 brukar kallas Vallfartssångerna. Man tror att israeliterna sjöng de här psalmerna när de vallfärdade upp till Jerusalem för att vara med vid de årliga högtiderna.

Jehova är vår beskyddare och beskrivs med olika bildspråk. Han liknas vid:

121:3–8

  • En vaksam herde

  • Ett skydd mot den gassande solen

  • En lojal vän och soldat