Ordspråksboken innehåller många bra tips till föräldrar. Om man vill forma en gren på ett visst sätt måste den böjas i tid. På samma sätt är det troligare att barn som övas och undervisas när de är små kommer att vilja tjäna Jehova när de är äldre.

22:6

  • Det krävs tid och energi att öva ett barn på rätt sätt

  • Föräldrar måste vara bra föredömen, och de måste vägleda, undervisa, uppmuntra och tillrättavisa sina barn

22:15

  • Fostran är kärleksfull övning som hjälper och korrigerar barnen så att de kan utvecklas och mogna

  • Alla barn är olika och behöver fostras på olika sätt