Den frid som Jehovas tjänare har med varandra kommer inte av sig själv. Känslorna kan bli väldigt starka när man inte kommer överens, men råden från Guds ord är ännu starkare.

När det uppstår en konflikt försöker vi bevara friden genom att

19:11

  • hålla oss lugna

18:13, 17

  • se till att vi har hela bilden innan vi säger eller gör något

17:9

  • vara förlåtande