VY
Text
Bild

Varför är visheten från Gud så värdefull? För att de som har sådan vishet slipper många problem och kan bevaras vid liv. Den har en positiv inverkan på deras personlighet, samtal och handlingar.

Vishet skyddar oss från stolthet

16:18, 19

  • En vis person inser att det är Jehova som är källan till vishet

  • De som har framgång eller får större ansvar måste akta sig för att bli stolta eller känna sig överlägsna

Vishet gör att vi talar på ett vänligt sätt

16:21–24

  • En vis person försöker se det positiva hos andra och talar väl om dem

  • Visa ord är vädjande och lika söta som honung, inte hårda och provocerande