5:6, 14, 15

Vad innebär det att söka Jehova?

  • Det innebär att vi lär oss mer om Jehova och lever efter hans normer.

Vad hände med israeliterna när de inte sökte Jehova?

  • De slutade att ”hata det onda och älska det goda”.

  • De levde för sig själva och sina egna intressen.

  • De följde inte Jehovas vägledning.

Vad har vi fått av Jehova som hjälper oss att söka honom?