Det är oundvikligt med förändringar, särskilt under de här sista dagarna. (1Kor 7:31) Vare sig förändringarna är väntade eller inte, bra eller dåliga, så skulle de kunna störa vår tjänst för Jehova och tära på vårt förhållande till honom. Vad kan hjälpa oss att hålla oss andligt vakna och i gång trots förändringar? Titta på filmen Håll er andligt starka när ni flyttar och svara sedan på följande frågor:

  • Vilket råd gav en broder till pappan?

  • Hur var principen i Matteus 7:25 användbar i familjens situation?

  • Hur planerade familjen inför flytten, och hur var det till hjälp för dem?

  • Vad hjälpte familjen att anpassa sig till nya omständigheter, både i församlingen och på distriktet?

Vilka stora förändringar har jag nyligen varit med om?

Hur kan jag tillämpa principerna som kom fram i den här filmen på min egen situation?