En gift syster kan ha stor inverkan på sin mans anseende. På kung Lemuels tid var en man ”känd i portarna” om han hade en bra fru. (Ord 31:23) I vår tid kan en mogen man bli församlingstjänare eller äldste. Om han är gift kan hans möjlighet att hjälpa till i församlingen till stor del bero på om hans fru stöttar honom och om hon är ett exempel för andra. (1Ti 3:4, 11) Sådana fina systrar uppskattas både av sina män och av församlingen.

En bra fru kan underlätta för sin man på olika sätt: