• Sång 86 och bön

  • Inledande ord (max 3 min.)

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

ÖVNING FÖR TJÄNSTEN

  • Månadens förslag: (15 min.) Resonemang med åhörarna. Spela upp en tjänstefilm i taget och resonera om huvudtankarna. Uppmuntra vännerna att förbereda ett eget erbjudande.

LIVET SOM KRISTEN