Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  November 2016

 LIVET SOM KRISTEN

En ny version av Vad lär Bibeln? på engelska

En ny version av Vad lär Bibeln? på engelska

Det har kommit en ny version av Vad lär Bibeln? på engelska som heter What Can the Bible Teach Us? Böckerna liknar varandra och innehållet kommer i samma ordning, men den nya versionen har ett enklare språk och bättre logik. Bokens målgrupp är framför allt de som tycker att Vad lär Bibeln? är svår att förstå. I stället för ett tillägg har boken slutnoter som ger enkla förklaringar på olika termer och begrepp som finns i huvudtexten. De olika kapitlen har inga introduktionsfrågor eller repetitionsrutor. I stället avslutas varje kapitel med en sammanfattning i punktform av de bibelställen och huvudtankar som behandlats. Den här boken kan erbjudas när som helst, även om den inte är månadens erbjudande. Hur kan man använda de olika inslagen i boken när man leder en bibelkurs?

SAMMANFATTNING: Många gånger fungerar det bra att man läser paragraferna och ställer frågorna när man studerar i Vad lär Bibeln? Men om den som studerar inte har så lätt för språket eller inte läser så bra kan den nya versionen av Vad lär Bibeln? vara ett bra alternativ. Då skulle man kunna rekommendera att den som studerar läser kapitlet på egen hand och i stället utgå från sammanfattningen under studiet. Det brukar vara lagom att gå igenom en av punkterna i sammanfattningen på ungefär 15 minuter. Eftersom sammanfattningen inte innehåller alla detaljer som finns i huvudtexten måste man förbereda sig väl och ha den som studerar i tankarna. Om man däremot leder studiet med hjälp av paragraferna kan man använda sammanfattningen som en repetition.

SLUTNOTER: Termerna och begreppen i slutnoterna kommer i samma ordning som i huvudtexten. Man kan avgöra själv om man ska gå igenom slutnoterna under studiet.