• Sång 66 och bön

  • Inledande ord (max 3 min.)

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

ÖVNING FÖR TJÄNSTEN

LIVET SOM KRISTEN

  • Sång 140

  • En ny version av Vad lär Bibeln? på engelska”: (15 min.) Resonemang med åhörarna. Gå igenom artikeln och spela sedan upp filmen som visar en bibelkurs där man använder punkt 4 på sidan 115 i boken What Can the Bible Teach Us?, och resonera om den.

  • Församlingens bibelstudium: (30 min.) kr kap. 4 § 1–6, rutan på s. 43

  • Sammanfattning och en överblick av nästa vecka (3 min.)

  • Sång 112 och bön