VARFÖR DET ÄR VIKTIGT: När de som studerar Bibeln förberett sig kan de lättare förstå och komma ihåg det som de lärt sig. Ju mer de förstår och kommer ihåg, desto snabbare kommer de att gå framåt. När de sedan döpt sig behöver de kunna förbereda sig för möten och tjänst för att hålla sig vaksamma. (Mt 25:13) Om man har en god studierutin och vet hur man förbereder sig kommer man alltså att ha nytta av det hela livet. Därför bör vi redan från början hjälpa våra studier att få in vanan att förbereda sig.

HUR MAN GÖR DET:

  • Var ett gott exempel. (Rom 2:21) Ha den du studerar med i tankarna när du själv förbereder dig. (km 11/15 3) Du kan också visa din egen understrukna publikation.

  • Uppmuntra den du studerar med att förbereda sig. När bibelkursen kommit i gång kan man berätta att förberedelse ingår i upplägget. Förklara fördelarna. Ge praktiska förslag på hur man kan få tid till förberedelse. Några förkunnare låter sina studier använda deras understrukna publikation under ett studietillfälle för att hjälpa dem att inse fördelarna. Ge beröm när den du studerar med förberett sig.

  • Visa hur man förbereder sig. En del förkunnare har redan i ett tidigt skede använt ett helt studietillfälle för att visa hur man förbereder sig.