Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LIVET SOM KRISTEN

Så här kan man använda Lyssna till Gud

Så här kan man använda Lyssna till Gud

Syftet med broschyren Lyssna till Gud är att de som har svårt att ta in information via text ska kunna lära sig grundläggande bibliska sanningar med hjälp av bilder. Varje lektion består av två sidor med innehållsrika illustrationer. Under samtalets gång kan man följa pilarna för att ta sig vidare i lektionen.

I broschyren Lyssna till Gud så får du leva för evigt finns samma bilder som i Lyssna till Gud, men den innehåller lite mer text och kan vara bra för dem som kan läsa lite grann. Många förkunnare använder själva den broschyren när de studerar med någon i Lyssna till Gud. På många av sidorna finns rutor med mer information som man kan gå igenom om det passar den som studerar.

Man kan erbjuda de här broschyrerna oavsett om de är månadens erbjudande eller inte. Använd bilderna för att förklara avsnitten i Bibeln. Ställ frågor för att aktivera den som studerar och för att se om han eller hon har förstått materialet. Läs och prata om verserna längst ner på varje sida. Ni kan gå över till Vad lär Bibeln? när ni är färdiga med broschyren. Det kan hjälpa den som studerar att bli redo för dop.