Tanken med broschyren Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? är att den ska användas i början eller slutet av varje studiestund. * Den som studerar får i lektion 1 till 4 veta lite mer om vad vi är för slags människor. Lektion 5 till 14 handlar om vår verksamhet, och lektion 15 till 28 visar hur vår organisation fungerar. Det är oftast bäst att gå igenom lektionerna i ordning, om inte ett ämne är av särskilt intresse just för tillfället. Varje lektion är en sida och tar i de flesta fall 5 till 10 minuter att gå igenom.

  • Börja med att nämna frågan som är lektionens titel.

  • Läs lektionen tillsammans, antingen rakt igenom eller stycke för stycke.

  • Resonera om det ni har läst. Använd frågorna längst ner och även bilderna. Avgör själv vilka bibelställen ni ska läsa och prata om. Visa att de fetmarkerade underrubrikerna svarar på frågan i titeln.

  • Om rutan ”Ta reda på mer” finns med i lektionen kan ni läsa den tillsammans, och uppmuntra sedan den du studerar med att försöka pröva förslagen där.

^ § 3 Den senaste versionen av broschyren finns digitalt.