Job bodde i Us samtidigt som israeliterna var slavar i Egypten. Trots att han inte var israelit tillbad han Jehova. Han hade en stor familj, var mycket rik och hade stort inflytande i samhället. Han hade högt anseende som rådgivare och opartisk domare. Han var generös mot de fattiga och behövande. Ja, Job var en person som höll fast vid sina höga normer.

Job visade tydligt att Jehova var den viktigaste personen i hans liv

1:8–11, 22; 2:2–5

  • Satan märkte att Job var lojal mot Jehova. Han förnekade inte att Job lydde Jehova, utan ifrågasatte i stället hans motiv

  • Satan påstod att Job tjänade Jehova av själviska motiv

  • För att anklagelsen skulle få ett svar tillät Jehova att Satan angrep den här trogne mannen. Satan gick in för att förstöra hans liv totalt

  • Även om Job var lojal, ifrågasatte Satan alla människors motiv till att vara lojal mot Jehova

  • Job syndade inte och anklagade inte Gud för att ha gjort något fel