Det finns inget som gör en förälder så stolt som att se sitt barn ”säga nej till sig själv och lyfta upp sin tortyrpåle och alltid följa [Jesus]”. (Mk 8:34; 3Jo 4) Vad kan föräldrar göra för att förbereda sina barn på att följa Jesus, överlämna sitt liv åt Jehova och bli döpta? Vad kan hjälpa dem att avgöra om barnen är redo för ett så viktigt steg som dopet?

Använd tankarna från ”Till föräldrar” på sidan 165 och 166 i Organiserade för att göra Jehovas vilja för att svara på följande frågor:

  1. Vad innebär det att vara en lärjunge?

  2. Vad behöver föräldrar lära sina barn?

  3. Hur kan barn tillämpa följande verser, allt efter sin ålder, och därigenom visa att de är redo för dopet?