Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Underhållsarbete på en Rikets sal i Schweiz.

LIVET OCH TJÄNSTEN SOM KRISTEN – ARBETSHÄFTE Maj 2017

Månadens förslag

Tips på hur man kan erbjuda Vakttornet och hur man med hjälp av Bibeln kan visa vad som ska hända i framtiden. Använd förslagen för att skapa egna erbjudanden.

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Ett tecken på att Israel skulle bli återställt

Vilket löfte gav Jehova Gud när han bad profeten Jeremia köpa en åker? Hur visade Jehova sin godhet?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Ebed-Melek var modig och omtänksam

Han var modig och beslutsam när han gick in till kung Sidkia och var omtänksam mot Guds profet Jeremia.

LIVET SOM KRISTEN

Vi tar hand om våra möteslokaler

Våra möteslokaler bär Guds heliga namn, så det är viktigt att vi håller dem rena och i bra skick. Hur kan vi alla hjälpa till att ta hand om Rikets sal?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Jehova ska återgälda var och en efter hans gärningar

Både Jeremia och kung Sidkia berördes av Jerusalems förstöring, men de fick två helt olika slut.

LIVET SOM KRISTEN

Jehova glömmer aldrig den kärlek du har visat

Hur ser Jehova på sina trogna äldre tjänare som är begränsade i sin tjänst?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Sluta söka stora ting för dig

Baruk tjänade Jehova troget och hjälpte Jeremia, men tappade fokus under en period. Vad behövde Baruk göra för att överleva Jerusalems förstöring?

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

Jehova välsignar de ödmjuka men straffar de arroganta

Babylons arroganta invånare behandlade Jehovas folk grymt. Ångerfulla israeliter blev befriade från fångenskapen. Men vad hände med Babylon?