PROFETIA

HÄNDELSE

UPPFYLLELSE

Psalm 22:1

Verkade övergiven av Gud

Matteus 27:46; Markus 15:34

Psalm 22:7, 8

Blev förolämpad på pålen

Matteus 27:39–43

Psalm 22:16

Spikades fast vid en påle

Matteus 27:31; Markus 15:25; Johannes 20:25

Psalm 22:18

Andra kastade lott om hans klädnad

Matteus 27:35

Psalm 22:22

Förkunnade Jehovas namn

Johannes 17:6