Jehova förväntade att Job skulle be för Elifas, Bildad och Sofar

42:7–10

  • Jehova sa till Elifas, Bildad och Sofar att de skulle gå till Job med ett brännoffer

  • Jehova förväntade att Job skulle be för dem

  • Job blev välsignad när han hade bett för dem

Jehova välsignade Job för att han hade tro och höll ut

42:10–17

  • Jehova vände Jobs ”fångna tillstånd” genom att bota honom

  • Job blev tröstad av snälla vänner och släktingar, så att de tunga minnena blev lättare att bära

  • Jehova gjorde Job rik igen, och han fick dubbelt så mycket som han hade förlorat

  • Job och hans fru fick tio barn till

  • Job levde i ytterligare 140 år och fick till och med se sina barnbarns barnbarn växa upp