• Sång 37 och bön

  • Inledande ord (max 3 min.)

HÖJDPUNKTER FRÅN BIBELN

ÖVNING FÖR TJÄNSTEN

  • Andra återbesöket: (max 3 min.) Inled med samtalsförslaget. Lämna sedan ett visitkort.

  • Tredje återbesöket: (max 3 min.) Välj ett eget bibelställe och erbjud en studiepublikation.

  • Bibelkurs: (max 6 min.) jl lektion 28

LIVET SOM KRISTEN