Föräldrar i sanningen önskar inget hellre än att deras barn ska välja att tjäna Jehova och sedan fortsätta med det. De kan hjälpa barnen med det om de inskärper Bibelns läror i deras hjärtan från det att de är små. (5Mo 6:7; Ord 22:6) Kommer det att kräva blod, svett och tårar? Absolut! Men det kommer att vara värt alla ansträngningar. (3Jo 4)

Föräldrar kan lära sig mycket av Josef och Maria. ”Varje år brukade Jesus föräldrar gå till Jerusalem för att fira påsken”, även om det tog hårt på både ekonomin och krafterna. (Lu 2:41) Det är tydligt att de prioriterade familjens andliga behov. På samma sätt kan föräldrar i dag vägleda sina barn i rätt riktning om de tar varje chans att undervisa dem genom det de säger och det de gör. (Ps 127:3–5)

TITTA PÅ FILMEN DE TOG VARA PÅ ALLA MÖJLIGHETER. SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Hur satte Jon och Sharon Schiller sanningen främst när de uppfostrade sina barn?

  • Varför måste föräldrar anpassa sin fostran efter barnens behov?

  • Hur kan föräldrar förbereda sina barn på prövningar?

  • Vilka verktyg från Jehovas organisation har du använt för att hjälpa dina barn att växa andligen?

Prioritera det andliga i din familj.