Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  Juni 2017

Månadens förslag

Månadens förslag

VAKNA!

Fråga: Är Bibeln från Gud? Eller är det bara en bok med människors tankar?

Bibelställe: 2Ti 3:16

Erbjudande: Det här numret av Vakna! tar upp tre bevis för att Bibeln verkligen är från Gud.

UNDERVISA MED HJÄLP AV BIBELN

Fråga: Hur ska vi betrakta livet?

Bibelställe: Upp 4:11

Vad Bibeln lär: Eftersom livet är en gåva från Gud vill vi respektera och värdesätta det. Vi är säkerhetsmedvetna, och vi skulle aldrig vilja ta någon annan människas liv.

HUR FÅR MAN EN LYCKLIG FAMILJ? (T-32)

Fråga: På framsidan av det här vikbladet ser du en fråga och några olika svarsalternativ. Vad skulle du svara på den här frågan?

Bibelställe: Lu 11:28

Erbjudande: Det här vikbladet visar vad den här versen kan innebära för din familj och varför vi kan tro på det som står i Bibeln.

MITT EGET FÖRSLAG

Följ upplägget i de här exemplen och skriv ner ditt eget förslag.