Jehova har satt upp moralnormer för oss människor. Han har till exempel slagit fast att äktenskapet ska vara en bestående förening mellan en man och en kvinna. (Mt 19:4–6, 9) Han fördömer alla former av sexuell omoral. (1Kor 6:9, 10) Han ger till och med vägledande principer för klädsel och yttre som särskiljer hans folk från andra. (5Mo 22:5; 1Ti 2:9, 10)

Många i dagens värld förkastar Jehovas normer. (Rom 1:18–32) De låter trender och populära uppfattningar påverka deras klädsel, utseende och uppförande. Det är många som skyltar med sin omoraliska livsstil och kritiserar dem som lever efter andra normer. (1Pe 4:3, 4)

Som Jehovas vittnen håller vi modigt fast vid Guds höga normer. (Rom 12:9) Hur då? Vi förklarar taktfullt för andra vad han godkänner och inte. Vi lever också själva efter hans höga moralnormer. När vi till exempel väljer vad vi ska ha på oss kan vi fråga oss: ”Visar mina val att jag har samma värderingar som Jehova? Eller återspeglar de världens syn? Kan man se på min klädstil att jag har respekt för Gud?” Och när vi väljer vad vi ska titta på kan vi fråga oss: ”Skulle Jehova tycka att den här filmen eller det här programmet var okej? Vems normer framhävs? Skulle mitt val av underhållning kunna få mig att tumma på mina moraliska värderingar? (Ps 101:3) Skulle det kunna få någon i min familj eller någon annan att snava?” (1Kor 10:31–33)

Varför är det så viktigt att vi håller fast vid Jehovas moralnormer? Snart kommer Jesus att se till att den här onda världen försvinner. (Hes 9:4–7) Det är bara de som gör Guds vilja som får vara kvar. (1Jo 2:15–17) Därför vill vi försvara Jehovas höga normer så att andra kan se vårt goda uppförande och ära Gud. (1Pe 2:11, 12)

Vad säger mina klädval om mina moralnormer?

TITTA PÅ FILMEN BLI JEHOVAS VÄN – EN MAN OCH EN KVINNA OCH SVARA SEDAN PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Varför är det förståndigt att leva efter Jehovas normer?

  • Varför ska föräldrar lära sina barn Jehovas moralnormer redan när de är små?

  • Hur kan vi alla, oavsett ålder, hjälpa andra att få nytta av Jehovas godhet?