VARFÖR DET ÄR VIKTIGT.

Filmer kan hjälpa oss att nå hjärtan. När man tittar på film använder man både synen och hörseln, och det gör att man lättare tar in budskapet och kommer ihåg det. Jehova är fantastisk på att använda visuella hjälpmedel när han undervisar. (Apg 10:9–16; Upp 1:1)

Filmerna Har Gud ett namn?, Vem är Bibelns författare? och Hur kan vi vara säkra på att Bibeln är sann? är extramaterial till lektion 2 och 3 i Goda nyheter-broschyren. Filmerna Varför undersöka Bibeln?, Hur går en bibelkurs till? och Vad händer på Rikets sal? uppmuntrar människor att studera Bibeln med oss och att komma på våra möten. Vi kan också använda några av våra längre filmer när vi studerar med någon. (km 5/13 3)

HUR MAN GÖR:

  • Ladda i förväg ner filmen du vill visa för den besökte

  • Förbered en eller två frågor som man får svar på i filmen

  • Titta på filmen tillsammans

  • Prata om huvudtankarna

PRÖVA DET HÄR:

  • Visa baksidan på något av våra vikblad och hänvisa till rutkoden som länkar till filmen Varför undersöka Bibeln?

  • Visa filmen Hur kan vi vara säkra på att Bibeln är sann? och lektion 3 i samband med att du erbjuder Goda nyheter-broschyren