Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  Juni 2016

 LIVET SOM KRISTEN

Guds rike, de första hundra åren

Guds rike, de första hundra åren

Alla som vill bli medborgare i Guds rike har nytta av att lära sig så mycket som möjligt om det riket och om vad det har gjort hittills. Varför det? Det kommer att göra oss mer övertygade om att Guds rike styr nu, och det kommer dessutom att motivera oss att berätta om det för andra. (Ps 45:1; 49:3) Leta efter svaren på följande frågor när du tittar på Guds rike, de första hundra åren.

  1. Hur påverkades många av dem som såg ”Skapelsedramat i bilder”?

  2. Hur användes radiosändningar för att nå ut med de goda nyheterna?

  3. Vilka andra metoder använde man sig av för att sprida de goda nyheterna, och vad ledde det till?

  4. Hur har vi fått bättre övning för tjänsten genom åren?

  5. Vilken övning fick gileadeleverna för tjänsten?

  6. Vilken nytta har vi haft av våra sammankomster?

  7. Vad övertygar dig om att Guds rike styr nu?

  8. Vad kan vi göra för att visa att vi stöder Guds rike?