De som tjänar Jehova kan vara säkra på att han kommer att stötta dem under svåra perioder

41:1–4

  • David blev allvarligt sjuk

  • David var omtänksam mot dem som hade det svårt

  • David förväntade inte att Jehova skulle bota honom, utan vände sig till honom för att få uppmuntran, råd och stöd

  • David var klanderfri i Jehovas ögon