17:18, 19

  • Vilken ed bröt kung Sidkia?

    Vad blev följden av att han bröt sin ed?

  • Vilka löften har jag gett?

    Vilka tänkbara konsekvenser kan det få om jag inte håller det jag lovat?