Det är bra för oss att tänka på allt det goda Jehova har gjort

74:16; 77:6, 11, 12

  • När vi noga tänker igenom det vi läser i Bibeln, sjunker det in och kan göra att vi får större aptit på andlig mat

  • Vi behöver ta oss tid att tänka på Jehova. Då blir vi påminda om allt han har gjort och allt underbart han ska göra

Jehova har ...

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11–17

  • skapat allt. Ju mer vi lär oss om allt Jehova har skapat, desto större blir vår vördnad för honom.

  • förordnat bröder i församlingen. Det är viktigt att vi samarbetar med dem som fått ansvaret att ta hand om församlingen.

  • räddat sitt folk. Om vi tänker på hur Jehova har räddat sitt folk tidigare får vi starkare tro på att han både kan och vill hjälpa oss.