40:29–31

  • En örn kan hålla sig i luften i flera timmar genom att utnyttja varma uppvindar. När den prickat in en sådan uppvind cirkulerar den och stiger högre och högre upp. När den kommit upp till en viss höjd glidflyger den till nästa uppvind och fortsätter på samma sätt.

  • Örnarnas flygteknik, som inte verkar kräva särskilt mycket ansträngning, illustrerar på ett fint sätt hur vi kan fortsätta att tjäna Jehova tack vare den kraft han ger oss.