Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Livet och tjänsten som kristen – arbetshäfte  |  Januari 2017

 LIVET SOM KRISTEN

”Jehova, ... till dig sätter jag min förtröstan”

”Jehova, ... till dig sätter jag min förtröstan”

Det är viktigt att vi förtröstar på Jehova under både lätta och svåra perioder i livet. (Ps 25:1, 2) På 700-talet f.v.t. fick invånarna i Juda möta en svår prövning som satte deras förtröstan på Jehova på prov. Vi kan lära oss mycket av det som hände då. (Rom 15:4) Titta på filmen ”Jehova, ... till dig sätter jag min förtröstan”, och fundera över de här frågorna:

  1. Vilken krissituation fick Hiskia uppleva?

  2. Hur tillämpade Hiskia principen i Ordspråksboken 22:3 när Jerusalem riskerade att bli belägrat?

  3. Varför övervägde Hiskia aldrig att kapitulera för Assyrien eller att ingå en allians med Egypten?

  4. På vilka sätt är Hiskia ett föredöme för oss?

  5. I vilka situationer kan vår förtröstan på Jehova sättas på prov?

Skriv ner olika situationer då du skulle kunna förtrösta ännu mer på Jehova.