1. Läs den numrerade frågan i fet stil för att hjälpa den besökte att fokusera på huvudtanken.

  2. Läs stycket under frågan.

  3. Läs de kursiverade bibelställena, och använd smidiga frågor för att hjälpa den besökte att se hur verserna svarar på den numrerade frågan.

  4. Repetera steg 2 och 3 om det finns fler stycken under frågan. Finns det en film på jw.org som passar till frågan och som du ännu inte visat kan du göra det under samtalet.

  5. Ställ den numrerade frågan för att se om den besökte verkligen har förstått huvudtanken.