16:21–23

  • Petrus hade helt säkert goda motiv, men Jesus var ändå snabb med att rätta till hans felaktiga tänkesätt.

  • Jesus förstod att det inte var läge att vara barmhärtig mot sig själv. Om han hade sänkt garden vid en så kritisk tidpunkt skulle han ha spelat Satan i händerna.

16:24

Jesus nämnde tre saker vi måste göra för att kunna vägledas av Guds tankar. Vad inbegrips i dessa tre?

  • Förneka sig själv

  • Lyfta upp sin tortyrpåle

  • Ständigt följa Jesus